ESET


Pre nášho klienta - ESET - pravidelne pripravujeme zborník Informačná bezpečnosť.

Rozsah prác: Layout, sadzba

PC REVUE


Viac než pätnásť rokov sme sa podielali na tvorbe layoutu, na sadzbe a tvorbe osobnosti magazínu.

Rozsah prác: Layout, sadzba

Zasvätený život


Pre špecializované periodikum sme dodali kompletné riešenie zahŕňajúce moderný layout optimalizovaný pre malofarebnú realizáciu a sadzbu. Vďaka skvelej spolupráci so zadávateľom vždy vzniká aj vizuálne pútavý magazín.

Rozsah prác: Layout, sadzba