Dvadsaťročné skúsenosti

Grafike sa venujeme už dvadsať rokov. Nie, nezaspali sme, jedným z našich hlavných cieľov je držať krok s trendmi.

Ako pracujeme?

Pracujeme ako kvalitný grafický outsourcing. Úzko spolupracujeme s klientom a šetríme jeho čas. Pre dokonalý výsledok máme vytvorený postup, ktorý klienta odbremeňuje od neobľúbených činností a prináša mu väčší komfort pri zachovaní kvality výstupu.

Grafický výstup v piatich krokoch

Z našich skúseností vieme, že čas býva pri grafických prácach kľúčový. Tomu sme prispôsobili aj celý proces tvorby. Celú zákazku sme zhrnuli do piatich bodov:

  • Zadanie: Prijatie klientského zadania. V prípade, ak je pre naše potreby málo obsažné, dopĺňame ho na osobnom interview.
  • Interview: Na stretnutí s klientom preberáme detaily jeho zadania a zžívame sa s jeho konceptom.
  • Výstupy: Podľa dohody pripravujeme prezentáciu výstupov.
  • Výber: Klient si na základe prezentácie vyberá spomedzi našich výstupov.
  • Finalizácia: Ak klient príde s pripomienkami, zapracujeme ich a pripravíme finálne výstupy.